Pavel Hušek

IT, železnice, cestování, Geocaching, Telegram, Turris, Windows Insider